Един интересен анализ показва, че спрямо миналата година цените на употребяваните автомобили на пазара в ЕС са паднали.

Ценовият индекс AUTO1 показва месечната промяна на цените на употребяваните автомобили в Европа. Той се определя на базата на анализ на повече от 3.6 милиона продажби на автомобили с пробег в цяла Европа.

Началната точка за този индекс е януари 2015 година, като тогава е поставена базова стойност 100, спрямо която се определят всички следващи стойности.

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.