Контролът при периодичните технически прегледи на автомобилите да се затегне, предвиждат промени в Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, качена за обществено обсъждане.

С предложените разпоредби се предвижда производителят на автомобили или упълномощен от него представител да предоставя техническата информация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а агенцията да предоставя на контролно-техническите пунктове достъп до нея чрез информационната система.

Предвидени са и съответните преходни периоди за разработване на системи за предоставяне на техническата информация от страна на производителя.

Предвижда се срокът да е 9 месеца след обнародването на наредбата в „Държавен вестник“ по отношение на пътни превозни средство - ППС, регистрирани или пуснати в употреба в периода от 20 май 2018 г. до изтичане на 6 месеца от датата на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.