БФС представи стратегията си за развитие в следващите четири години. Тя е насочена в пет направления на работа. В нея са включени изграждането на инфраструктурна карта на българския футбол, регистър на клубовете, както и планове за развитието на детския, женския футбол.

"Българският футбол трябва да се върне там, където е бил и където му е мястото - сред водещите в Европа", заяви Борислав Михайлов при представянето на стратегията.

Амбицията е футболът да стане най-масовия спорт при нежния пол. Друга цел е подпомагане за изграждане на спортни обекти (стадиони), успешна съвместна работа с общините и държавата.

Беше подложен на гласуване детайлен финансов отчет за периода 2018 – 2021 година. Делегатите трябваше да гласуват за всяка една година по отделно, както им бяха представени на мониторите в залата цифрите от паричните операции на централата.