Истинска буря се задава на следващото заседание на местния парламент в Бургас. Входирана е докладна записка, с която се иска освобождаване на целия Съвет на директорите на Нефтохимик и избиране на ново ръководство. Докладната е входирана от група общински съветници, без да се уточняват имена и политически сили.

Главен мотив за исканата оставка е лошата организация на дербито Нефтохимик - Черноморец и липсата на нормални условия за символичните гости.

В момента над 80 процента от собствеността на клуба е общинска. В тази връзка групата съветници твърди, че клубът руши имиджа на община Бургас и не може да отговори на изискванията на обществото. Посочват се и слабите спортни резултати. Предлага се да бъде избран нов Съвет на директорите. Това трябва да стане на извънредно Общо събрание на дружеството, което би следвало да се проведе до 45 дни след като решението бъде гласувано. Не е ясно обаче дали докладната ще се приеме от мнозинството съветници. Ясно е обаче, че на 28 септември предстои интересна общинска сесия.

В момента изпълнителен директор на Нефтохимик е Николай Тодоров.