Според документация на Лицензионната комисия дълговете на ЦСКА надхвърлят 30 милиона лева. Ето какво показват данните.
 
Известните към момента задължения на „армейския” клуб:
 
- към свързани лица – 5,000,000.00 лв.;
- към доставчици – 5,000,000.00 лв.;
- по трансфери – 1,000,000.00 лв.;
- към персонал – 2,700,000.00 лв. (вкл. 2013 г.);
- към НАП – 10,035,000.00 лв. без лихвите (13,000,000 лв. според И.Манджуков);
- към фирма "Арчър Айдиас" – 200,000.00 за изработка на медиаплан, видеоклип и т.н.;
- към фирма "Финанс Лизинг" – 120,000.00 лв. за лизинг на МПС;
- към фирма "Холдинг Прима" – 21,000.00 лв. за извършени СМР-банкови заеми – 1,300,000.00 лв. без лихвите;
- глоба от УЕФА – 400,000.00 лв.;
- присъда в Арбитражния съд – 800,000.00 лв.;
- присъда от ФИФА – дълг към футболиста Бенжелюн – 800,000.00 лв.;
 
Разбира се, има и редица неизвестни и неуточнени към момента задължения – например такива по емитиране на акции и по неизкупената част от тях, неупоменати във финансовите документи и одиторските доклади.
 
Има голяма разлика между декларираните във финансовите документи и приетите на общото събрание на клуба на 22.06.2015 г. и реалните задължения. Някои от известните факти са:
 
- не е упоменато задължението към ФК Чавдар (Етрополе) в размер на 350,000 евро.;
- задълженията към регулиран персонал от 2013 г., които не платени и до момента (за над 700,000 лв.), мистериозно са изчезнали от документите за 2014 г.;
- задълженията към Стойчо Младенов и сина му във финансовите документи към края на 2014 г. са за около 100,000 лева общо, а в сключените споразумения с двамата през март е посочена обща сума за близо 300,000 лева.
 
- не са упоменати нововъзникналите задължения от глобата от УЕФА, присъдата от ФИФА, присъдата от Арбитражния съд, искове на търговски дружества, лихви и нови суми дължими към НАП;
 
Клубът има подписани (основно през март 2015 г. ) споразумения за разсрочване на задължения към регулиран персонал за над 800,000.00 лева. Плащанията на почти всички разсрочени задължения следваше да бъдат направени в периода април – юни 2015 г. До момента няма данни да са извършени такива плащания, а в някои от споразуменията има включени сериозни неустойки при просрочие. Това значи, че към момента дължимите суми са се увеличили значително.
 
Има наложен запор на НАП върху приходите от телевизионни права на клуба.
 
Подробности по някои от задълженията:
 
В одитния доклад от 2013 г. са посочени, а към момента не са представени данни за плащане, или за ново разсрочване по споразумения с регулиран персонал за лицата Марияно Бидзари, Браян Хауард, Божидар Стойчев, Станко Йовчев, както и данни по изхода на съдебно дело срещу Здравко Чавдаров.
 
От списъка на регулирания персонал за 2013 г. до настоящия момент няма данни за изпълнение на споразумения или за изход от съдебно дело за следните лица, към които продължава да има задължения и през 2014 г. за над 700,000.00 лева: Александър Тодоров, Владимир Рупов, Иван Ченчев, Димитър Димитров, Стефан Прокопов, Димитър Маймунков, Алесандру Пакурар, Благой Макенджиев, Михаил Венков.
 
Други лица, които са споменати само в списъка за 2013 г., но няма данни за плащане или ново разсрочване са: Роко Перота, Александър Касапинов, Браян Хауърд, Бруно Морейра, Мамаду Сидибе, Ревсо Дос Сантос, Андрей Миладинов, Алусио Мораеш, Илияс Кириакидис, Здравко Чавдаров, Серж Нюаджи, Сержио Рибейро. Имената Браян Хауърд и Здравко Чавдаров се повтарят и в одитния доклад за 2013 г.
 
Същата е ситуацията с регулирания персонал за 2014 г. Не са посочени данни за плащане, оспорване или разсрочване към 31.03.2015 г. за суми в размер на около 300,000.00 лв. за следните служители, треньори и футболисти: Александър Тодоров, Владимир Рупов, Иван Ченчев, Димитър Димитров, Стефан Прокопов, Валентин Чалев, Марин Илков, Апостол Попов, Аурелиен Йоахим, Димитър Маймунков, Никола Тодоров, Благой Макенджиев, Бруно Морейра, Гуидо Ди Ванни, Димитър Пенев, Марсио Жуниор, Омар Косоко, Вехби Малкоч.
 
С лицата Ал. Тодоров, Д. Димитров, С. Прокопов и В. Чалев има сключени споразумения за разсрочено изплащане на РЗ за м. ноември 2014 г., но посочените в справката задължения далеч надхвърлят месечните им възнаграждения. Разсрочените суми с регулиран персонал са за над 800,000.00 лв. и са с падеж в огромната си част в периода април-юни 2015 г. Няма данни за подобни плащания.
 
Към нерегулиран персонал от самия клуб са посочили дължими суми към 31.12.2014 г. в размер на близо 500,000.00 лв. Според информация от подадените от ПФК ЦСКА финансови документи и отчети към 31.12.2014 г. задълженията към НАП са в размер на 10,035,419.58 лв. От много години клубът има непрекъснато нарастващи задължения към държавата, които се увеличават средно с около 1 милион всяка година в последните 7 години – за 2008 тези задължения са малко над 3 милиона.
 
Към настоящия момент по непотвърдени данни са около 13 милиона. По жалби в Лицензионната комисия ЦСКА има неуредени задължения към: Ивайло Чочев за 39,685.00 лв.; Сендриньо Мисиджан за 10,000.00 евро; Димитър Маймунков за 9,144.00 лв; Михаил Венков за около 85,000.00 лв.; над 500,000.00 лв. към ФК Чавдар (Етрополе); 4,050.00 евро и 28,533.00 шв.франка към А. Пакурар.
 
Освен посочените по-горе клубът има задължения с падеж 2015 г. към: Томаш Черни за 26,035.00 евро; по решения на ФИФА - 40,000.00 евро към Хоакин Уриарте; 36,800.00 евро към Лукас Лояконо; 50,000.00 евро и 12,000.00 шв.франка към Луис Бенсаид; 105,000.00 евро към Джереми Родригес; 38,000.00 евро към Елиот Гранден и неустойка от 1,000.00 евро на ден при забавяне на плащането, считано от дата 30.03.2015 г.; запор на средствата от ТВ права от НАП; иск за над 100,000 лв. от "Финанс лизинг"; четири приключили дела в арбитражния съд и потвърдени от ВКС за обща сума почти 400,000.00 евро.