Драмите с емблемата на ЦСКА нямат край. Вероятността да има нов търг намаля драстично след най-новото решение на Софийски градски съд. То е от 14 август 2019 г. 

Както е известно, преди около месец фирма "Камеко" спечели дело срещу ЦСКА за имот край морето, включен в масата на несъстоятелността. Решението на ВКС породи сериозни притеснения, че може да доведе до нов търг за емблемата и активите на фалиралото "червено" дружество.

Winbet - на един клик разстояние! (18)

Със сегашното определение на СГС обаче се дава повод да се смята, че няма да се стигне до подобно нещо и 8-те милиона лева няма да бъдат върнати на “Ред Енимълс” - фирмата, която спечели търга за активите на ЦСКА. То гласи, че “Ред Енимълс” има 7-дневен срок, в който да представи доказателства за платени данъци и такси на имотите на "армейците", включително и за тези, към които “Камеко” има претенции.

СГС информира, че определението не подлежи на обжалване. Цялото съобщение: 

Закрито/разпоредително заседание от 14.8.2019 г.
Резултат: С определение
УКАЗВА на купувача „Ред Енимълс“ ЕООД, че за изготвяне на Постановление за възлагане на имуществото на „ПФК ЦСКА“ АД следва да представи по делото, в 7-дневен срок от връчване на настоящото определение: 
1. Доказателства за платена държавна такса по сметка на СГС, която е в размер на 1.5% от продажната цена, но не повече от 3000 лева, или в случая – 3000 (три хиляди) лева; 
2. Доказателства за платен местен данък за прехвърляне на всички имоти, включени в продаденото имущество, платен по сметка на съответната Общинска служба „Местни данъци и такси“ по местонахождение на имота, който за Столична община, район П. е в размер на 2.5% от данъчната оценка на имотите, или общо 7.52 (седем лева и петдесет и два) лева, а за община Бяла е 3% от данъчната оценка на имотите или --- общо 303.12 (триста и три лева и дванадесет стотинка) лева и 
3. Доказателства за платен местен данък за прехвърляне на всички МПС, включени в продаденото имущество, платен по сметка на Общинска служба „Местни данъци и такси“ по седалището на „Ред Енимълс“ ЕООД или общо 995 (деветстотин деветдесет и пет) лева 

Предупреждава купувача „Ред Енимълс“ ЕООД, че преди изпълнение на указанията, Постановление за възлагане няма да бъде издадено. 

Определението не подлежи на обжалване.

БЛИЦ представя всичко за българското участие в Европа
Следете с БЛИЦ: efbet Лига - подготовка и трансфери
Следете с БЛИЦ: efbet Лига - сезон 2019/2020