Сряда, 28 юли
7:30 Баскетбол - Евроспорт 2
9:40 Плажен волейбол - Евроспорт 2
11:00 Баскетбол 3Х3 Евроспорт 2
11:20 Баскетбол /м/: Италия - Австралия БНТ 3
13:00 Плуване /серии/ - БНТ 1
13:15 Спортна гимнастика/многобой, м/ - БНТ 3, Евроспорт 1
13:50 Вдигане на тежести /73 кг, м/ - БНТ 1
15:55 Баскетбол 3x3 - БНТ 3
15:45 Волейбол /м/: Бразилия - Русия БНТ 1, Евроспорт 1

Четвъртък, 29 юли
3:00 Плажен волейбол - Евроспорт 2
3:15 Гребане/финали/ - БНТ 1, БНТ З, Евроспорт 1
4:00 BMX Евроспорт 2
4:30 Плуване /финали/ - БНТ 1, БНТ З, Евроспорт 1
3:00 Бадминтон - БНТ 3
7:00 Бокс - БНТ З, Евроспорт 1
7:00 Баскетбол - Евроспорт 2
8:00 Кану-каяк - Евроспорт 1
8:30 Стрелба /трап, ж/ - БНТ 3
9:40 Плажен волейбол - Евроспорт 2
12:15 Бокс - Евроспорт 1
13:00 Плуване /серии/ - БНТ 1, БНТ З
13:50 Спортна гимнастика /многобой, ж/ - БНТ 3, Евроспорт 1
15:00 Баскетбол/м/: Испания - Аржентина - БНТ
16:00 Волейбол - Евроспорт 1