Ако спешно не се почисти коритото на река Марица, евентуално наводнение може да доведе до международен скандал.


Рискът е придошлата река да залее сметището край Цалапица и да отнесе боклука до Одрин, което ще доведе до екологична катастрофа за 165-хилядния турски град, пише "Марица".

Бедствието ще споходи и всички селища край реката, като се започне от Пловдив и се продължи по течението до вливането в Бяло море. Още по-реална е заплахата градът под тепетата да остане на сухо при голяма приливна вълна. 

В непосредствена близост до реката са кладенците за питейна вода на Пловдив. Ако водата излезе от коритото, те ще бъдат залети, помпите ще спрат да работят и чешмите ще пресъхнат. 

Изброените сценарии са само част от бедите, които може да предизвика Марица, ако спешно не се почисти и укрепи нейното корито, обясни зам.-кметът по екология на Пловдив Анести Тимчев.

За да се предотврати възможният апокалипсис, от Общината очакват финансова подкрепа от държавата. Докато това се случи, от градската управа ще направят пазарно проучване и технически проект за нужните мерки. 

„Проведеният миналата седмица Общински съвет за намаляване на риска от бедствия потвърди констатациите на поредицата проверки и също препоръча спешни действия за почистване, затова, докато очакваме решението на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, предприемаме следващите стъпки.“

Това обясни Тимчев след поредната инспекция за състоянието на реката в рамките на града, която той направи заедно с директора на ОП „Градини и паркове“ Веселин Козарев. Задачата, която е поставил кметът Здравко Димитров, е преди пролетните води да бъде отстранена високата растителност в коритото, която създава най-големи предпоставки за наводнения.

От 2011 г., когато е завършено последното основно почистване, до момента ОП „Градини и паркове“ поддържа реката с група от 7-10 работници. Те извършват ежедневно санитарно почистване на бреговете до ниво наносни отлагания, за да бъде  коритото проводимо.

„Ние обаче нямаме нито капацитет, нито техника за по-сериозна интервенция, не можем да влезем да работим по островите, защото растителността там е избуяла, пораснали са дървета със сериозна коренова система и за тях се изисква специализирана техника и много по-сериозен екип от специалисти и работници“, обясни директорът на общинското предприятие Веселин Козарев.

Община Пловдив е изпратила за последните две години над 10 писма до правителството по повод на критичната ситуация с реката.

Бившият екоминистър Емил Димитров потвърди необходимостта от спешно почистване на Марица и предложи да се отпуснат от Междуведомствената комисия средства за аварийно рехабилитиране и поддържане на коритото.

Последното писмо на кмета Здравко Димитров е от 15 септември и е изпратено до премиера Стефан Янев и до вътрешния министър Бойко Рашков, който председателства в момента Междуведомствената комисия.

РИОСВ и Басейнова дирекция също потвърдиха, че Общината  може да предприеме почистване на коритото. Въпросът е кога държавата ще отпусне нужното финансиране, за да се предотврати рискът от истинско бедствие.

Поникналите дървета са заплаха и за мостовете

В момента коритото на река Марица е като истинска гора. При последната инспекция е констатирано наличие на гъста дървесна растителност, с добре развита коренова система, формирана върху пясъчни острови в коритото на реката, гласи констатацията на експертите. 

Пречупените и наклонени дървета, израснали върху бермите и кюнето, допълнително повишават риска като потенциално подприщващи мостовите конструкции. Това пък създава предпоставка за компрометиране на съоръженията и наводнение на прилежащите жилищни сгради и инфраструктура.

В близост до реката е разположен първи пояс на санитарно-охранителна зона сондажни кладенци и транспортния подход към тях на помпена станция.

Избуялите дървета и храсти са на повече от 8-10 години, защото последното почистване на коритото е извършено през 2011 година. Оттогава насам битката с растителността на територията на града се води от ОП „Градини и паркове“.

Изрязването и раздробяването на надземната част от растителността, включително бурени и многогодишни треви, ефикасно потиска развитието им, но за период не повече от 2 до 3 години.

Независимо от ежедневните действия, използваната технология за премахване на надземната част има само краткотрайно поддържаща роля и не води до постоянен траен резултат, категорични са експертите.

Най-голяма е опасността от наводнения през пролетта, когато водният отток е най-голям (67%), докато при есенно пълноводие е 24%, а през летния и зимния период - 9%.

16,6 млн. лева са нужни, за да се обезопаси реката

„Близо 13 километра е дълга Марица, тя преминава през силно урбанизирани територии, като особено опасни са 6-7 километра от нея“, обясни пред медията ни зам.-кметът Анести Тимчев. 

 Реката преминава през пет области и с нея директно или индиректно са свързани шест големи язовира - „Пясъчник“, „Въча“, „Кричим“, „Тополница“, „Батак“ и „Белмекен“. При евентуално преливане или контролирано пускане на водите при сегашното състояние на реката би създало сериозна опасност от наводнения.

Обилни валежи също могат да предизвикат нелеки последици. „Именно за това звеното по сигурността на Общината има ежедневно 24-часово дежурство и утвърден механизъм за реакция“, подчерта Тимчев.

Проектът за обезопасяване на реката ще се реализира на три етапа - първо почистване на растителността, след това на наносните отлагания, които са причина за появата и избуяването на дървета и храстите, а третият и най-тежък етап предвижда укрепване и доизграждане на подпорните стени.

По предварителни данни за трите етапа ще бъдат необходими около 16,6 млн. лв., като най-скъпият е третият.

Съгласно приетия от правителството План за управление на риска от наводнение Марица е под специално наблюдение. Пловдив е включен в този план като опасна зона, свързана с вероятни опасни последици при голяма приливна вълна.