В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения във водосборите на реките Искър, Марица и Места, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на уеб сайта си.

Предупреждението е за водосбора на река Искър (река Удрина), на река Марица (река Крива) и на река Места (река Бяла Места). 

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива в горните части на водосборите на реките западно от река Янтра, планинските притоци на река Марица и в Западнобеломорски басейн, посочиха още от МОСВ.

По-съществени ще са повишенията в планинските части на водосборите.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук