Нови модерни табели за информация на пътниците в метрото ще посрещат всички ползващи новата линия от утре, съобщиха от Спаси София. Градските активисти показаха новите схеми, табели и карти, които ще улесняват пътниците в софийското метро.


Според тях, водещо при разработката на новия Стандарт за визуална информация в метрото, е бил пътникът, като основната цел е да се предостави унифицирана информация, която да им помогне за бързо, удобно и лесно ориентиране в града.

Освен пускането на третата, зелена линия на метрото, най-голямата промяна е появата на четвърта линия на метрото – М4, която ще има жълт цвят. Сегашната дълга линия М2 условно се разделя на две, а целта е улесняването на прекачванията и намаляване на паразитните пътувания. Директната връзка без прекачване между Люлин, Обеля и Надежда остава до построяването на междинната станция Модерно предградие, когато линията ще се раздели и физически.


Градските активисти обясняват, че на всички нови станции на линия М3 е поставен пълен подбор на визуалните елементи.

Поставени са карти на цялостната мрежа на градския транспорт, а за улеснение на прекачванията и ориентацията, на станциите са разположени и подробни карти на районите, като са нанесени и всички спирки, както и линиите на наземния транспорт, които ги обслужват. Новина е и номериране на изходите на станциите, а входовете са оборудвани с челни табели, съдържащи името на станцията, номера на изхода и метро линията, обслужваща станцията, както и карта на цялата метро мрежа и подробна карта на района.


В новите влакове пък пътниците срещат схемите на цялата метро мрежа, а над вратите са поставени схемите на линия М3 и на цялата метро мрежа. „Новият визуален стандарт е базиран на най-добрите, успешни и модерни световни практики, но получи и своя собствена, софийска идентичност.

Табелите са контрастни, светли, лесно четими и двуезични. Те дават модерна и изчистена визия на нашето метро и допринасят за лесната ориентация на жителите и гостите на София.“ – споделя Гергин Борисов от Спаси София, който участва в разработването на новите табели.


Той уверява, че предстои подмяната на старите табели в действащото метро, започвайки с трансферните – Седрика, НДК и СУ. От Спаси София съобщават и че са разработени и нови звукови съобщения на английски език, които ще улесняват пътуванията на чужденците и туристите в София.

Съобщенията са направени от професионален радиоводещ, чийто майчин език е английският. Те са с приятен мъжки глас, като новите гласови съобщения съдържат повече полезна информация за връзки с другите линии на метрото, летището и жп гарите в София. „Надяваме да улесним всички и да сме направили пътуванията в метрото по-приятни.“казват от гражданската организация.