Всички реставрационни дейности на пространството около паметника на Васил Левски, на паметника на Цар Освободител, на Лъвов мост и скулптурите на лъвовете е направено след съгласуване от Министерство на културата на извършените реставрационни и консервационни дейности. 

Това обявиха от Столичната община, след като по-рано днес министърът на културата Велислав Минеков изнесе данни за сериозни нарушения при възстановяването на обекти от регионално и национално значение.

По думите му това е ставало без съгласуване и с методи, тотално несъвместими с високата културна стойност на обектите.

За паметника на Левски:

Столична община е извършвала единствено ремонт и възстановяване на съществуващите настилки и озеленени площи на паметника на Васил Левски, твърдят от „Московска“ 33.

За този ремонт Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство в своето становище, което е неразделна част от издаденото разрешение, са дали ясни указания за осъществените дейности по настилките и озеленяването.

Столична община е представила в МК три варианта за обновяването, като от министерството и НИНКН бил избран този, който в най-голяма степен се придържа към съществуващото положение и той е изпълнен.

Столична община не е изпълнявала реставрационни дейности по самия паметник на Васил Левски, подчертават отново от екипа на Йорданка Фандъкова.

Цар Освободител и Лъвов мост:

Консервацията и реставрацията на паметника на Цар Освободител Александър II на пл. „Народно събрание“ е съгласувана във всичките й части от Министерство на културата, в това число са:  Експертиза и демонтаж на конника, укрепване на земната основа и консервация на каменен постамент и балюстрада, част Конструктивна; укрепване и закрепване на бронзовите фигури, част „Конструктивна“; консервационно-реставрационни работи на паметника на Цар Освободител, част Технологична, изброяват от общината.

При изпълнението на проекта за изграждане на транспортен възел „Лъвов мост“ консервационно-реставрационните дейности на архитектурния паметник „Лъвов мост“ са съгласувани от Министерство на културата и изпълнени, съгласно дадените указания. 

За голяма част от документите и съгласуванията говори и Минеков – но заради това, че по думите му документите са с дати, значително след началото на съответните дейности, а не преди тях. В съобщението на СО този въпрос не е пряко засегнат.