"Мост" ще се нарича македонското дружество, което създадоха наскоро "етническите македонци" в Голо Бърдо, съобщава агенция "Макфакс".
Според устава на дружеството, което e регистрирано в Основния съд в Тирана, основни цели на сдружението са &quot;признаване на македонците в Голо Бърдо, насърчаване на техните права, както и въвеждането на македонски книжовен език в редовната форма на обучение в училищата в тази област&quot;.<br /> <br /> Също така цел на сдружението е по различни начини да запази най-важните белези на македонската национална идентичност, култура, традиции, език, фолклор и обичаи, като за това ще се старае непрекъснато да повишава информираността за особеностите на македонската национална идентичност в Голо Бърдо.<br /> <br /> &quot;Нашата цел като сдружение преди всичко ще бъде борбата за признаване съществуването на македонците в Голо Бърдо от албанската държава, както и въвеждането на македонския език в училищата в Голо Бърдо. Също така, нашата задача ще бъде и предотвратяване на българската пропаганда и опитите на България да побългари македонците в Голо Бърдо &quot;, заяви председателят на дружеството Бесник Хасани.<br /> <br /> Седалището на дружеството е в община Требище, като идеята е да се открият два клона на сдружението в двете общини на Голо Бърдо - Острени и Стеблево. <br />