Седем от десет работещи американци на възраст над 45 години предвиждат да се трудят и след навършване на пенсионната възраст според данни от проучване на Асоциацията на пенсионерите в САЩ.
От тези 70%, които не искат да се пенсионират на 65 години, 64% са мотивирани от “нужда за пари” или от това да “помагат на други членове на семейството”. Парите като единствена причина за продължаване на кариерата са посочени от 27%, което означава 6% повече от миналото проучване през 2002 година. За по-продължителен професионален живот поради “удоволствието от работата” са мотивирани 21% от анкетираните. /АФП