Ново проучване потвърди за кой ли път, че една от слабостите на американците е географията. Само 28.2% от анкетираните успели да намерят Сирия на чиста карта, а някои бъркали Русия с Испания. Резултатите от проучването представи Дейли Мейл.

Американци и европейци взеха участие в географския тест - по хиляда души от всеки континент. Участниците бяха помолени да покажат на световната карта 16 страни: Китай, Индия, Япония, Северна Корея, Виетнам, Египет, Ирак, Афганистан, Иран, Израел, Сирия, Мароко, Сомалия, Нигерия, Бразилия и Венецуела. В същото време европейците без проблем надиграха американците, показвайки дори знания за американските щати.

Най-лесно беше за американците да намерят Испания и Великобритания - съответно 70% и 69% от участниците успяха. Те имаха най-големи трудности с Хърватия и Сирия - съответно 21,1% и 28,2% от американците.

С Украйна също всичко се оказа не толкова просто: само 45% от американците можеха да покажат държавата, а 15,2%, вместо това, посочиха съседната Беларус.

В този случай, най-често на картата бе намиран Китай, най-малко хора са успели да намерят Нигерия. Някои участници в проучването объркаха Русия с Испания, 15 от тях взеха Казахстан за Германия, а други три размениха Дания и Узбекистан.

Превод: БЛИЦ