Представителите на християнската, мюсюлманската и еврейската общност в Азербайджан изпратиха открито писмо до президентите, ръководителите на международните организации и лидерите на световните религиозни общности, в което обвиняват Армения, че е разрушила паметници от културно-историческото и духовно наследство в района на Нагорни Карабах, пише "Стандарт". 

Азербайджанският народ бе принуден да предотврати дълго продължаващи военни провокации от арменската страна и затова се вдигна на Отечествена война, за да върне териториалната си цялост. Войната завърши с тържество на международното право и справедливост, а сед героите са християни, мюсюлмани и евреи.

Световната общност трябва да знае, че Армения не само осъществи етническа чистка, геноцид и окупация срещу Азербайджан, но и в продължение на много години провеждаше агресивна политика срещу културното и духовно наследство на страната, което се отличава със своето многообразие.

Напълно са разрушени паметници на културното и духовно наследство, я част от тях са присвоени и историята им е фалшифицирана. Тези действия, които са в нарушение на международното хуманитарно прано, в това число и Женевската конвенция, едновременно се явяват агресия против световната култура и наследство.

Правителството на Азербайджан, което спазва мултикултурните традиции, провежда политика на защита на културните и духовните ценности като приоритет в своята дейност и дава безценен принос във възстановяването на историческите паметници – църкви и джамии не само в страната, но и в различни части на света, в това число във Ватикана, Франция, България, Сърбия.

Римският папа Франциск, който бе на посещение през  2016 година визита в Азербайджан, високо оцени сътрудничеството и диалога между различните културни и религиозни общности в страната.

Президентът на Азербайджан Алиев вече нееднократно заяви, че всички религиозни и културни паметници на освободените от окупация земи ще бъдат възстановени, което ние приветстваме и благославяме тази грандиозна съзидателна работа, целяща да възстанови историята и културата.

Обръщаме се към всички правителства, международни организации, религиозни лидери и световната общественост, да окажат подкрепа в установяването на мира и спокойствието в страната и в региона, пишат религиозните лидери в Баку.