Германците продължават да са най-големият източник на приходи за туризма на Гърция. Това сочат данните от националната банка на Гърция.

В приходите от германските туристи все пак се отбелязва спад от 0,2% през 2019 г. в сравнение с 2018 г., до близо 3 милиарда евро. 

За разлика от тях, приходите от британските туристи отбелязаха значително увеличение до2,556 милиарда. Това е с 31,9% повече от 2018 г.

Приходите от френски туристи също отбелязаха забележителен растеж, който възлиза на 14,5% на годишна база, достигайки 1.092 милиарда евро.

Туристите извън ЕС също бележи ръст от 14,2%. Руснаците са похарчили с 27,3% повече през миналата 2019 година.