Четири от шестте реактора на АЕЦ "Фукушива" са аварирали тежко заради блокираните им охладителни системи, съобщи френската агенция за ядрена безопасност.
<p>От 12 март екипите на Терсо се опитват да възстановят електрическото захранване на централата, за да се задействат охлаждащите помпи. Ето какво е състоянието на реакторите според агенцията по данните, с които разполага:<br /> <br /> <strong>Първи реактор</strong>: Електричеството в контролната зала беше частично възстановено днес, където осветлението заработи. Охладителната система все още е блокирана.<br /> <br /> <br /> <strong>Втори реактор</strong>: Очакват да се включи електричеството, но нито една система не работи. Басейнът за отработено гориво буди тревога, тъй като прътите с гориво трябва да са потопени, за да не излъчват радиоактивност.<br /> <br /> <strong>Трети реактор</strong>: Най-тежко повреденият от всички шест. Начало на пожар. Електричеството бе частично възстановено, на 22 март в контролната зала, където вече&nbsp;има осветление. Терсо се надяваше днес да възстанови помпа, охлаждаща басейна под реактора. Не е ясно също какво е нивото на водата в басейна<br /> за отработено гориво.<br /> <b><br /> </b><strong>Четвърти реактор</strong>: Свързан с електрическата мрежа, но досега не е пуснато в действие никакво съоръжение. Неясно е какво е нивото на водата в басейна за отработено гориво.<br /> <br /> <b>Пети реактор: Охладителната система е включена в електрическата мрежа и работи.</b> Въпреки това Tepco обяви, че днес се е повредила една помпа, която бързо е била подменена.<br /> <b><br /> Шести реактор:&nbsp;</b>Охладителната система е свързана с електрическата мрежа и и работи.<br /> &nbsp;</p>