Възможността да си купите стаж за пенсия е лукс, който не се предлага в много държави в Европа. Това показват данни на Националния осигурителен институт, пише Труд.


В Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Испания, Швеция и Нидерландия кандидат пенсионерите изобщо нямат опция да купят стаж, ако той не им стига за пенсия. В другите държави от ЕС пък периодите, за които това може да се направи, са далеч по-кратки от тези у нас.

В България хората, на които не им стига стаж, за да се пенсионират, могат да направят това при три варианта: за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование, за периода, в който карат докторантура или до 5 години, недостигащ стаж по общия ред.

Последните данни на НОИ показват, че все повече хора се възползват от тази възможност, като причината са от една страна непрекъснатото нарастване на нужния стаж и възраст за пенсия, а от друга - кризата, предизвикана от пандемията, която остави без работа много хора.

Само за шестте месеца на тази година кандидат пенсионери у нас са платили над 3,3 милиона лева от осигурителни вноски по тези схеми.

В Гърция например могат да се купят 300 дни за първо дете и 600 дни за всяко следващо, за периода на военна служба и обучение, но общо могат да бъдат купени минимум 48 месеца и максимум 84 месеца стаж.

В Германия застрахованите лица могат да кандидатстват за доброволни вноски за периоди на обучение след 16-годишна възраст. За Франция хората могат да платят осигуровките си за годините на висше образование, като обучението се доказва с диплома, или ако имат пропуски в осигуровките в една година.

Има две възможности за плащане - по единна ставка, като се увеличава процента на изчисляване на пенсията, или по размера на осигуровката в момента. В никакъв случай осигуреното лице не може да купи повече от 36 месеца. Най-близо до нашите условия е Словения, там осигурено лице или получател на пенсия може да купи до 5 години, за да изпълни условията или за по-благоприятна пенсия.

Осигуряване

Франция признава 4 години за гледане на дете

Различни са и правилата в държавите от ЕС за времето, което се признава за осигурителен стаж, показват данни на НОИ. Както и у нас в почти всички държави за такова се признава периодът за гледане на дете.

У нас той е три години, признава се още отпускът за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година, а за 2020 и 2021 г. - до 60 работни дни, както и времето на получаване на обезщетение за безработица.

В Дания, Словения и Нидерландия няма периоди, в които да не внасяте осигуровки, а да се признават за стаж за пенсия. В Австрия, освен майчинството, за осигурителен доход се зачита и периодът на отглеждане на деца - максимум 4 години на дете.