Германското правителство смята да ограничава случаите на визови злоупотреби с помощта на база данни, в която да са регистрирани всички лица, които изпращат покани за гостуване на чужденци. Коментар на Верица Спасовска за Дойче веле.
Готвените мерки си поставят за цел да затруднят търговци на хора, терористи и нелегални имигранти и по този начин да защитават вътрешната сигурност на Германия. Това е легитимна цел на държавата. Дали обаче приетият закон е подходящ инструмент да се постигне всичко това, е твърде съмнително.
Оправдани резерви
Изказани бяха например оправдани резерви по отношение на обема на съхраняваните данни. Защото е предвидено да се регистрират не само кандидати за визи, които са направили впечатление по повод на различни прегрешения, но и всички организации, както и частни лица от Германия, които канят на гости чужденци от страни извън ЕС. Предполага се, че става дума за няколко милиона души, защото в Германия живеят близо 15 милиона граждани с миграционен произход.
И още нещо. В мерките е предвидено лица или организации, които в рамките на две години отправят по пет покани за посещение в Германия, автоматично да попадат в кръга на съмнителните лица, за които в базата данни ще се появява предупреждение. Тези предупреждения пък ще са достъпни за различни органи на властта, за полицията и дори тайните служби.
Не може да се отрече, че са нужни ефективни мерки за борба срещу принудителната проституция, работата на черно и свързаната с това престъпност. Затова е логично, че трябва да съществува архив с данни за подозрителни кандидати за визи.
Преградите стават още по-високи.
Този архив обаче следва да е ограничен до онзи кръг от лица, които са дали конкретни поводи за подозрения. Всъщност планираният архив с данни в най-малка степен ще засегне тъкмо търговците на хора и терористите, които обикновено работят под прикритието на фалшива идентичност.
Затова пък мерките ще ударят най-сериозно по безукорни граждани, които са ангажирани в международния обмен с чужди страни. Вероятно няма да са малко онези, които в бъдеще ще се замислят дали да си създават неприятности, след като знаят, че ги очакват не само обичайните бюрократични спънки, но и регистрирането в новата база данни за визови злоупотреби.
За хората в и извън Европа, които се нуждаят от виза за Германия, това означава, че преградите пред тях в бъдеще ще станат още по-високи, отколкото са били досега. Европа без граници - в техните представи - вероятно изглежда по друг начин. /БЛИЦ