Американската компания Ford представи прототип на т.нар. "умно стъкло" автомобилно стъкло. То позволява на незрящи или с лошо зрение пътници да "видят" пейзажа зад прозореца на движещата се кола, съобщи пресцентърът на компанията.

Системата с наименованието Feel The View прави фотоснимки на местността, които се превръщат във висококонтрастни чернобели изображения. Те, с помощта на светодиоди, се проектират върху автомобилното стъкло.

Когато незрящият пътник се докосне до прозореца, той чувства вибрация, тъй като всеки от 225-те оттенъка на изображението вибрира със собствена интензивност. Този контакт позволява на пътника да пресъздава в своето въображение околния пейзаж.

Освен това системата съпровожда това усещане с звуково описване на околната местност чрез аудио-информационната система на автомобила.

Новият прототип на "умния" автомобилен прозорец е разработен от Ford в Италия съвместно с компанията Aedo, специализирана за устройства за хора със зрителни проблеми.

По-рано стан известно, че Ford разработва специален светещ код, който може да служи като аналог на автомобилните номера при дроновете. Въвеждането на такива идентификационни номера ще позволи отдалеч да се разпознават летящите апарати и да се установяват техните собственици.

Източник: money.bg