Зоолози от Холандия са установили, че поради глобалното затопляне междувидовите борби се засилват сред някои видове птици. Според Eurek Alert подобни войни са се отприщили сред Жалобните мухоловки, които се връщат след сезонна миграция по-рано от очакваното, и обикновените синигери, на които мухоловките пречат да се чифтосват.

Друга причина, поради която птиците започват да се бият помежду си, е еднаквата храна. Изследователите са установили, че „битката за ресурси”, поради която междувидовата борба ще се увеличи още през следващите десетилетия, заплашва, ако не с пълното изчезване на някои видове птици, тогава поне с тяхното силно намаляване.

Превод: БЛИЦ