Google съобщи, че работи по приложение за MySpace, което ще направи възможно интеграцията на популярната мрежа с Lively - 3D социалната онлайн арена на търсачката.
Амбициите за Lively са големи – това не трябва да бъде поредната социална мрежа. Lively ще е част от живота, но не във формата на алтернативна дестинация, а като платформа, която е напълно интегрирана в глобалната мрежа. Интеграцията ще е в няколко форми, поясняват от Google. Хората могат да добавят като собствено съдържание информация от мрежата, включително видео или снимки. От друга страна потребителите могат да обединят пребиването в Lively със собствения си блог, с уеб идентичността си във Facebook, a на следващ етап – и с MySpace. В Lively могат да се посещават и управляват различни персонални пространства – стаи за общуване, далечни острови или дори офис в бизнес парк в Силициевата долина. /TechNews.bg