Държавният дълг на Гърция за 2016 година е нараснал с 5 милиарда евро и в края на декември е достигнал размера от 326, 358 милиарда. Тези данни са обнародвани от министерството на финансите на страната.
През 2015 година държавният дълг (бруто) бе 321,332 милиарда евро, а през 2014-а — 324,128 милиарда. В структурата на държавния дълг е намалял делът на ценните книжа за сметка на дела на кредитите.

Обемът на кредитите от Европейския фонд за финансова стабилност, Европейския механизъм за стабилност и МВФ за година е нараснал с 7,229 милиарда евро — от 220,431 милиарда през 2015 година до 227,660 милиарда през 2016-а година.

От 2009 година насам Гърция се намира в дълбока икономическа криза. През тези години държавният дълг нарасна повече от три пъти, а БВП на страната се сви с 25%.

Превод и редакция: БЛИЦ