Нова мода за укриване на данъци и експлоатиране на работници набира скорост в Гърция. Изобретателните работодатели са открили нови начини като назначаване на работещи в България, които на практика упражняват дейност в Гърция, както и изплащане на част от заплатите с купони и карти. Големи фирми заместват незаконно част от заплатите на работниците си с ваучери за храни в супермаркети като се мотивират, че по този начин целят да „подобрят качеството на живот на трудещите се и стимулират тяхната рентабилност”, съобщава „Български новини”.
По-конкретно по този начин заместват част от заплатите, главно за извънреден труд  (нощен, по време на празници, извънредни часове и т.н.), задължавайки трудещите се да получават вместо възнаграждението за допълнителен или редовен труд купоните за намаление, които се пласират от конкретни фирми „за купони”.
 

Другата нова „мода”, която набира скорост през последните два месеца, е назначаването на работници в България, но за работа в Гърция, както и българските и кипърските предплатени банкови карти. Тя е свързана основно с фирми за транспортна дейност, съветници по продажби, интернет услуги и въобще с дейности, които изискват работа извън офиса. Работодателите на практика учредяват дружества в България и назначават гръцките работници, като им откриват и банкови сметки чрез които получават заплатите си чрез дебитни карти. По този начин осигурителните каси в Гърция биват ощетявани, след като не инкасират абсолютно нищо.
 
И двата случая са незаконни, тъй като нито плащането по този начин е разрешено, нито упражнявана трудова дейност в Гръцката държава става с назначаване в друга трета страна. Федерацията на частните служители, която осъжда тази практика, приканва Съюза на дружествата за информация и комуникация, заедно с данъчните власти и финансовата полиция, да предприемат всестранен контрол за елиминирането на този феномен в зародиша му, тъй като трудещите се са действително беззащитни в един трудов пазар наподобяващ истинска „джунгла”.
 
Както се отбелязва в съобщението, „сега и веднага трябва да се наложат реформи на трудовия пазар, с прилагане на силни колективни договори, силни трудови отношения, силни трудещи се. Да се сложи бариера и край на безотговорността”.