Грузинският премиер Владимир Гургенидзе подписа нареждане за излизането на страната от всички споразумения в ОНД и с Русия за миротворческите операции в зоната на конфликтите.
Според документа, публикуван днес на официалния уебсайт на грузинското правителство, на министъра та външните работи Екатерина Ткешелашвили е наредено да съобщение до изпълнителния комитет на ОНД като депозитар на решението “За удължаване на мандата на колективните миротворчески сили в зоната на конфликта в Грузия и в Абхазия” на Съвета на държавните глави на страните от ОНД от 2003 г. Грузинското министерство на външните работи и администрацията н министъра по въпросите на реинтеграцията при съгласуване с администрацията на грузинския премиер трябва да подготвят писма от премиера до държавните глави на страните в ОНД за уведомяване, че съответната нота е изпратена в изпълнителния комитет на ОНД и за решението на Грузия да прекрати миротворческите операции. На министъра по въпросите на реинтеграцията Темур Якобашвили е наредено да подготви изявление за обявяване на споразумението от 14 май 1994 г. “За прекратяване на огъня и разполагането на части” като загубило сила. На грузинския министър на външните работи е наредено да изпрати писма до председателя на СС на ООН и генералния секретар на ООН, до председателя и генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, до генералния секретар и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и до председателя на Европейския съюз с официални обяснения. Грузинският министър на външните работи трябва да изпрати съобщение до руското министерство на външните работи за едностранно прекратяване на споразумението от 24 юни 1992 г. “За принципите на уреждане на грузинско-осетинския конфликт” и да поиска незабавно изтегляне на миротворческите сили. На министъра по въпросите на реинтеграцията е наредено да напряви изявление за излизането на Грузия от Смесената контролна комисия. /БЛИЦ