Американската компания “IBM” обяви започването на работа върху компютър, който ще действа на принципа на човешкия мозък.
Изследването се финансира от американския държавен бюджет. За участие в проекта са наети водещи психолози, невробиолози и специалисти в областта на компютърните технологии. За първия етап от работата Агенцията за отбранителни защитни проекти на Пентагона е отпуснала 4,9 млн. долара. “Човешкото съзнание притежава уникалната способност да анализира информацията, получена чрез различни осезателни органи, дори ако тези данни си противоречат”, казва ръководителят на изследването Драмендра Модха. “Мозъкът може с лекота да създаде нови времеви и пространствени категории и да включва в тях информацията, получена сетивно. До днес нито една от наличните компютърни технологии дори не се е приближила към учудващите способности на този орган”, добавя той. Новата технология може да бъде използвана при обемен анализ на данни, различаване на образи и обекти и дори за независимо вземане на решения. “Главната идея на когнитивнат компютърна технология се състои в това, че за да бъдат пресъздадени структурата, динамиката, функциите и реакциите на човешкия мозък се конструира устройство, действащо на същите принципи”, казва професор Модха. Специалисти от “IBM” и 5 водещи американски университета са си поставили за задача да обединят знанията по биология с компютърно пресъздаване на работата на невроните. Те се надяват да разработят по този начин система, която по сложност може да се сравни с мозъка на мишка. Учените твърдят, че неврологията е натрупала достатъчно информация за дейността на невроните и междуневронните връзки – синапсите. Същевременно разработките в областта на компютърните технологии вече позволяват да бъде наподобена дейността на мозъка на дребен бозайник. През миналата година професор Модха ръководеше работата по имитирането на мозъка на мишка. За това са били нужни 55 млн. изкуствени неврони и половин билион синапси. Подобни експерименти са възможни отскоро. Чак сега учените успяха да достигнат плътността на невронен материал, съпоставим с мозък на животно – 10 млрд. неврона на квадратен сантиметър. От наличните технологии заслужава внимание компютърният код, който възпроизвежда връзките между невроните. Благодарение на него компютърът може да бъде програмиран “да се научи” на определена функция или действие. По думите на професор Модха изследването му използва съвсем различен подход. “Проблемът на кода на междуневронните връзки и изкуствения интелект като цяло е в това, че създателите й се опираха на ограничен кръг задачи. Ние отначало разработваме универсален алгоритъм, което ще увеличи няколко пъти възможностите на компютъра-мозък”, посочва той. Синапсите се създават, разпадат, стабилизират се или отслабват в зависимост от дейността на мозъка. Една от най-големите трудности на изследването е разработването на материал, който ще може да пресъздаде тази особеност на мозъка. Ако бъде решен този проблем, то за разлика от съществуващите технологии, позволяващи само програмирането на изкуствения мозък за решаването на една или друга задача, компютърът ще може въз основа на натрупаните знания, памет и “опит” да анализира данни – тоест ще може това, което ние определяме като способност да се мисли. /Би Би Си