Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова се срещна с президента на Арабска република Египет Абдел Фатах Ал-Сиси в Кайро, като го поздрави за възобновяване на Музея на ислямското изкуство.
Музеят, считан за един от най-големите в света, бе затворен за цялостна рехабилитация след терористично нападение през 2014 г., за чието възстановяване и реконструкция ЮНЕСКО предостави необходимата техническа помощ и финансова подкрепа.

Генералният директор потвърди силната ангажираност на ЮНЕСКО да сътрудничи с египетското правителство за постигане на Целите за устойчиво развитие и Визия Египет 2030.

По този повод на генералния директор на ЮНЕСКО бе връчен Орденът на Републиката, най-високото президентско отличие, като признание за изключителната й подкрепа на Египет и ангажираност към опазването на културното наследство. Ирина Бокова благодари на президента Абдел Фатах ал Сиси за полученото отличие, което прие "като признание за работата на ЮНЕСКО и ангажираността към Египет".

На 15 февруари генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова откри най-голямата изложбена зала, която наскоро бе рехабилитирана в Националния музей на египетската цивилизация, заедно с египетския министър-председател и министъра на антиките.
Историята на Египет е история на културно обновление, когато хората градят върху богатството и силата на техните културни традиции, за да насърчат устойчивост, сближаване, иновации и творчество, заяви генералният директор в речта си по повод откриването на нови площи на Националния музей на египетската цивилизация.

"Това е важна стъпка за завършването на музея и значим пример за успешно международно сътрудничество", каза Ирина Бокова.
Генералният директор подчерта важността на музеите за насърчаване разбирането на нашата обща история и предаване на общите ценности. "Това е духът на Препоръката на ЮНЕСКО относно опазването и популяризирането на музеите и музейните колекции, приета през ноември 2015 г.", каза Бокова, подчертавайки, че трябва да се утвърждава ролята на музеите за насърчаване идеалите на толерантност и взаимно разбирателство.
През следващите дни визитата й ще продължи с посещение на други културни обекти.