Италианският министър на вътрешните работи Матео Салвини е разпоредил изготвянето на описи на всички лагери в страната, обитавани от роми, синти и други групи пътуващи хора, водещи неуседнал начин на живот. Въз основа на тази информация като следваща стъпка трябва да бъде изработен план за тяхното екстрадиране от страната, както и за затварянето на нелегалните лагери.

На италианските префекти е възложено в двуседмичен срок да изготвят доклади за съответните общностни групи в техните райони.

Става въпрос за десетки хиляди

Салвини е председател на дяснорадикалната партия "Лига". В редица европейски държави синтите и ромите са малцинство, и една част от тях от векове живее в лагери и се мести от място на място. По данни на Съвета на Европа, групата на ромите и синтитев Италия наброява между 120 и 180 хиляди души. Около половината от тях имат италианско гражданство, постоянен адрес и работа. По данни от 2017 г. на правозащитната организация "Associazione 21 Luglio", около 25 хиляди синти и роми живеят в лагери или приюти в Италия

Идеята не е нова

Още миналата година Салвини поиска преброяване на синтите и ромите в страната с цел онези от тях, които нямат италианско гражданство, да бъдат екстрадирани. Тогава това предизвика възмущение сред много политици и представители на църквата. След това нападенията срещу роми и синти в Италия зачестиха.