Всеки жител на Земята вероятно знае историята за глобалния потоп, тъй като тя е описана не само в Библията. В продължение на 150 дни почти цялата земя била под вода, планетата била „почистена“.

Библията казва, че Бог е поръчал на Ной да създаде огромен кораб, който да побере по двойка от всяко животно. Според много съвременници Ной е измислен герой и самият потоп никога не се е случил. Тогава възниква въпросът: защо в страните от Близкия изток също има легенди, подобни на библейската история?

Лингвистът Ървин Финкел, след като решил един древен пъзел, стигнал до заключението, че ковчегът се е спрял на планината Арарат, която също е вулкан. Тази точка е описана както в Библията, така и в други източници.

Вавилонската таблица на Симондс, създадена преди 3700 години, вероятно ще помогне за окончателното разрешаване на проблема с библейската легенда. Тя включва 60 реда текст и описва инцидент, когато човек на име Атрахасис научава за заговора на боговете за наводняване на територии. Той взима решение да построи огромен ковчег. Когато стихията се успокоила, корабът акостирал на планината Арарат, близо до източната граница на съвременна Турция.

Според Том Майер, професор в Библейския колеж и висшето училище в Калифорния, учените са изследвали района около вулкана повече от веднъж, но не са открили нищо. Изследването на Арарат продължава, може би все още могат да бъдат намерени някои отломки. Таблицата, както и Библията, сочат точно към тази планина.

Превод: БЛИЦ