Какво ще направите, ако вратите на асансьора се отворят и ненадейно видите вътре как един мъж души друг с очевидната цел да го убие?
Това опитали да разберат от екипа на американската скрита камера Thinkmodo. Какво ще сторите, ако станете свидетел на убийство? Вижте този уникален клип!<br /> <br /> <iframe width="500" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/gtm5w-GH-vI"></iframe>