Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще инспектира днес строителните дейности по изграждането на регионалната система за управление на отпадъците край Ботевград.
Инспекцията на депото трябваше да направи министър-председателят Бойко Борисов. Визитата му обаче беше&nbsp; отложена поради други важни ангажименти, съобщиха от общинската администрация в Ботевград. <br /> <br /> По време на инспекцията ще бъде представен напредъкът на проекта и етапите на строителството.&nbsp; Депото за неопасни отпадъци ще обслужва 56 000 души при въвеждане на новата инфраструктура в експлоатация през 2013 г. и близо 59 000 души &ndash; към 2039 г. <br /> <br /> Към него ще бъде изграден Регионалнен център за рециклиране, включващ инсталация за компостиране, инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, посетителски център и инсталация за сепариране, пише сайтът &quot;Балканец&quot;. <br /> <br /> С осъществяването на този проект се цели да се увеличи делът на разделно събраните и рециклирани битови отпадъци. Съоръжението е на стойност 14,4 млн. лева. То ще обслужва общините Ботевград, Правец и Етрополе.<br /> <br /> Регионалното депо за битови отпадъци е първото финансирано по Оперативна програма &bdquo;Околна среда 2007-2013 г.&rdquo; от общо 23, които трябва да бъдат изградени с европейски средства. <br />