Двустранните отношения между Китай и Русия са особено важни в тази ера. Това заяви китайският външен министър Ван И.

Двете страни се определят като важни стабилизиращи сили. Дипломатът твърди, че международната общност преминава през тест за многостранност и сътрудничество.

Посочва се, че отделни държави произволно влияят на вътрешните дела на други. Така се прави опит за натиск върху Китай и Русия.

Сближаването между двете страни се определя като каменно. Те продължават да обмислят как да развиват своите двустранни отношения.

Двата народа се възраждат, като това ще има роля в глобалното благосъстояние. Двете страни вече имат споразумение за съвместно развитие на иновации и отстояване на международното право.

Китай следи ситуацията в Азия и се надява на мир и просперитет.