Истинският майстор реши да покаже на начинаещия как правилно да изпълнява упражнението. Той показа и гордо си тръгна...Добра инструкция, няма какво повече да се каже.

Превод: БЛИЦ