В Приморския сафари парк снимки започнаха няколко уеб камери. Те в реално време показват какво правят в дадения момент знаменитите козел Тимур и тигър Амур. Онлайн транслацията на живота на сприятелилите се животни може да се гледа на официалния сайт на парка.
Преди повече от месец козелът Тимур бе даден за закуска на тигъра Амур, но хищникът предпочете да се обзаведе с приятел, вместо да напълни корема. Голямата котка до толкова хареса своя нов рогат приятел, че дори му преотстъпи спалното си място в своя хабитат и се премести да спи на покрива. <br /> <br /> Риалити шоуто може да гледате <strong><a href="https://www.safaripark25.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127&amp;catid=2">тук.<br /> <br /> <object width="500" height="257" id="player"> <param name="movie" value="https://tvzvezda.ru/$files/uppod/uppod.swf" /> <param name="allowFullScreen" value="true" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="FlashVars" value="st=c:6wb1ts5gu9bZMG2fMBbhuGT0uXbB6U4ftX30twmg2C3Z6UbfRYNHOC14e=EXuJWLpwh1&amp;vast_postroll=c:6wb1ts5gu9zLzUbBR9vLtGWge=NZe=touZpfpEIg2nW/twA32U2qTGmYPUTaRniBtsN32yfdpC2H2Be3zS2H2BN3zS2HRwA3zS2HRni3zS2HR9A3zS2Hz983zk2HpUfiI=14TGm06U8Yes10I=z9TGmXPJE0e=tZeJNHIseB2UfieJ10I=z9O=E1IJE1eYtXOsEHe=AYeJeXI=tZIsWaeJWXIYz4e=A1eX2iRs05pwbHOkQgpw2apB7a2nELtGWgRB79tXQa6wb1ts5gu9bZMG2fMBbhuGT0uZofp9egpGI1tBFL273dyZ0dtBWgzZ3Lpn7LpCQXesE0eJNYesAYe=zceYI4ISo5pn1j&amp;vast_preroll=c:6wb1ts5gu9zLzUbBR9vLtGWge=NZe=touZpfpEIg2nW/twA32U7aTGmYPUTaRniBtsN32yfdpC2H2Be3zS2H2BN3zS2HRwA3zS2HRni3zS2HR9A3zS2Hz983zk2HpUfiI=14TGm06U8Yes10I=z1TGmXPJE1OJtHeszZe=iB2UfieJ10I=z1O=E1IJE1eYtXOsEHe=AXesEYes84eJzoO=E1OJtHeszZe=iB2nH36wb1ts5gu9bZMG2fMBbhuGT0uZofp9egOBh1pwAauX31pGdZ2ydizSoXpS3L2ypYu92YpwThRB7l673c6yTfuZIgRGbfRG8ge=A4IJEXeYAHeYNZuJeYtJWL6wbc&amp;vast_resume=c:6wb1ts5gu9zLzUbBR9vLtGWge=NZe=touZpfpEIg2nW/twA32U2rTGmYPUTaRniBtsN32yfdpC2H2Be3zS2H2BN3zS2HRwA3zS2HRni3zS2HR9A3zS2Hz983zk2HpUfiI=14TGm06U8Yes10I=zZTGmXPJE1IJz4IJ8oeJeB2UfieJ10I=zZO=E1IJE1eYtXOsEHe=A4eJNxeYvHe=NoO=E1IJz4IJ8oeJeB2nH36wb1ts5gu9bZMG2fMBbhuGT0uZofp9egOBh1pwAauX31pGdZ2ydizSoXpS3L2ypYu92YpwThRB7l673c6yTfuZIgRGbfRG8ge=A4IJEXeYAHeYNZuJeYtJWL6wbc&amp;comment=o:pw2apB7a2nEj&amp;vast_random=0&amp;link=/news/vstrane_i_mire/content/201512300326-33q5.htm&amp;file=c:6wb1ts5gu92d2n7guGbZMG2fMBbhuGT0u9dZ2ydizS3kRsA4pUpdesAHes7azJbHRnt9zBTkz9ioeJAL2B4Z&amp;poster=/news/vstrane_i_mire/content/201512300326-33q5.htm/1.jpg" /><embed src="https://tvzvezda.ru/$files/uppod/uppod.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="457" height="257" flashvars="st=c:6wb1ts5gu9bZMG2fMBbhuGT0uXbB6U4ftX30twmg2C3Z6UbfRYNHOC14e=EXuJWLpwh1&amp;vast_postroll=c:6wb1ts5gu9zLzUbBR9vLtGWge=NZe=touZpfpEIg2nW/twA32U2qTGmYPUTaRniBtsN32yfdpC2H2Be3zS2H2BN3zS2HRwA3zS2HRni3zS2HR9A3zS2Hz983zk2HpUfiI=14TGm06U8Yes10I=z9TGmXPJE0e=tZeJNHIseB2UfieJ10I=z9O=E1IJE1eYtXOsEHe=AYeJeXI=tZIsWaeJWXIYz4e=A1eX2iRs05pwbHOkQgpw2apB7a2nELtGWgRB79tXQa6wb1ts5gu9bZMG2fMBbhuGT0uZofp9egpGI1tBFL273dyZ0dtBWgzZ3Lpn7LpCQXesE0eJNYesAYe=zceYI4ISo5pn1j&amp;vast_preroll=c:6wb1ts5gu9zLzUbBR9vLtGWge=NZe=touZpfpEIg2nW/twA32U7aTGmYPUTaRniBtsN32yfdpC2H2Be3zS2H2BN3zS2HRwA3zS2HRni3zS2HR9A3zS2Hz983zk2HpUfiI=14TGm06U8Yes10I=z1TGmXPJE1OJtHeszZe=iB2UfieJ10I=z1O=E1IJE1eYtXOsEHe=AXesEYes84eJzoO=E1OJtHeszZe=iB2nH36wb1ts5gu9bZMG2fMBbhuGT0uZofp9egOBh1pwAauX31pGdZ2ydizSoXpS3L2ypYu92YpwThRB7l673c6yTfuZIgRGbfRG8ge=A4IJEXeYAHeYNZuJeYtJWL6wbc&amp;vast_resume=c:6wb1ts5gu9zLzUbBR9vLtGWge=NZe=touZpfpEIg2nW/twA32U2rTGmYPUTaRniBtsN32yfdpC2H2Be3zS2H2BN3zS2HRwA3zS2HRni3zS2HR9A3zS2Hz983zk2HpUfiI=14TGm06U8Yes10I=zZTGmXPJE1IJz4IJ8oeJeB2UfieJ10I=zZO=E1IJE1eYtXOsEHe=A4eJNxeYvHe=NoO=E1IJz4IJ8oeJeB2nH36wb1ts5gu9bZMG2fMBbhuGT0uZofp9egOBh1pwAauX31pGdZ2ydizSoXpS3L2ypYu92YpwThRB7l673c6yTfuZIgRGbfRG8ge=A4IJEXeYAHeYNZuJeYtJWL6wbc&amp;comment=o:pw2apB7a2nEj&amp;vast_random=0&amp;link=/news/vstrane_i_mire/content/201512300326-33q5.htm&amp;file=c:6wb1ts5gu92d2n7guGbZMG2fMBbhuGT0u9dZ2ydizS3kRsA4pUpdesAHes7azJbHRnt9zBTkz9ioeJAL2B4Z&amp;poster=/news/vstrane_i_mire/content/201512300326-33q5.htm/1.jpg"></embed></object> <br type="_moz" /> </a></strong><br type="_moz" />