Снежният човек изскочил от храстите и тя побягнала към колата, но парализирана от страх, не посмяла да натисне газта. Жена от австралийския град Нимбин срещна в гората йети. Снежният човек бил висок 2,5 метра, съобщава Езорейтър. 
Косматият великан изскочил от храстите. Жената се опитала да го изплаши с виковете си, но той тръгнал към нея и тя била принудена да се качи в колата си. Запалила фаровете, макар че не било тъмно. Йети обаче се приближил до колата, а жената, парализирана от страх, не посмяла да натисне газта и да избяга. След това снежният човек си тръгнал, а няколко минути след срещата с великана, австралийката не била на себе си.