Общото събрание на ООН ще разгледа молбата на Сърбия затова въпросът за независимостта на Косово да бъде внесен пред Международния съд. Изгледите за утвърдителен отговор обаче са слаби.
За да наложи своето искане, сръбското правителство трябва да получи поне 97 гласа - минималното мнозинство в Общото събрание на световната организация. Само тогава сърбите могат да се отнесат до Международния съд в Хага и да поискат изготвянето на експертиза с отговор на въпроса: беше ли законно обявяването на независимост от Косово? Шансовете да се стигне дотам обаче са малки, подчертава професор Кристиан Томушат, специалист по международно право в берлинския Хумболдтов университет : "Мисля, че много държави нямат никакъв интерес да видят този въпрос поставен пред Международния съд. Смятам също, че заради грузинската афера руснаците не желаят съдебно решение на този проблем."
Сръбското правителство няма какво да изгуби, дори ако молбата на Белград се провали поради липса на мнозинство, напомня балканският експерт Франц-Лотар Алтман: "За сърбите това е печеливша ситуация при всяко положение. Вътрешно-политически сърбите могат да кажат, че са опитали всичко, но е ясно, че държавите, признали вече Косово, не възнамеряват да променят решението си."
Ако обаче противно на очакванията сръбската молба стигне все пак до Хага, професор Томушат отбелязва, че съдът е длъжен да я приеме - колкото и деликатен да е този проблем. Впрочем все още не е ясно по какво точно трябва да вземе решение съдът, тъй като това зависи от начина, по който ще бъде формулирана молбата. А това трябва да стане първо в юридическата подкомисия на Общото събрание на ООН: "Там отново ще се развихри голяма борба. Често при подобни искания биват изключвани тъкмо критичните точки. А тогава съдът не е в състояние да вземе отношение по същинския проблем." Томушат смята обаче, че ако Общото събрание постави въпроса за законността на косовската независимост, съдът в Хага ще трябва да вземе решение: "Няма правни въпроси, стоящи извън неговата юрисдикция. Съдът може да взима отношение по всички правни въпроси, но естествено, не и по политически въпроси." /ДВ