Над 120 милиона души в ЕС са били застрашени от бедност или социално изключване през 2013 година, сочат данните на Евростат.
Общо 122,6 милиона души, или 24,5% от населението в ЕС, са били под заплаха от бедност или социално изключване през миналата година. Това означава, че за тези хора е важало поне от едно от следните три условия &ndash; риск от бедност след получаване на социални помощи, сериозни материални лишения или живеене в домакинство, малко членове от което имат работа.<br /> <br /> През 2013 година делът на застрашените от бедност или социално изключване хора леко се е понижил в сравнение с 2012 година &ndash; от 24,8% на 24,5%, но е останал по-висок от 2008 година, когато е отчетено ниво от 23,8%./БЛИЦ<br />