За по-голямата част от гражданите на Швейцария работната седмица с максимум 45 часа положен труд е нещо нормално – досега, защото федералният парламент обсъжда поправка в Кодекса на труда, която позволява увеличаването на работната седмица до 64 часа за някои професии, съобщава националният ежедневник Die Neue Zuercher Zeitung.

Промените в трудовото законодателство, предложени в парламента, предизвикваха остри противоречия. През февруари Икономическият съвет на кантоните се изказа в полза на облекчаване на правилата за работното време за определени кадри и квалифицирани работници. Според предложението максимално допустимото годишно работно време няма да бъде увеличавано, а ще бъде разпределяно по-гъвкаво през цялата година. Идеята обаче не се хареса на синдикатите, които заплашиха да свикат референдум по въпроса.

Според Държавния секретариат по икономическите въпроси на Швейцария максимално допустимото работно време на ден е 12,5 часа, но при извънредни ситуации. По подобен начин стои въпросът и за седмичното работно време, което при определени условия може да бъде увеличено до 50 часа.