Според последните изявления на учените мистерията на тъмната материя вероятно ще бъде разрешена скоро. Специалистите са на една крачка от откриването на петата сила, най-сложната и неразбираема. Именно тя ще помогне да разберем естеството на всички странности, възникващи в космоса.

В момента всеки знае 4 сили: гравитация, електромагнетизъм, както и два вида ядрени взаимодействия (силни и слаби). Наличните знания не обясняват 90% от всички странности, които се наблюдават в космоса.

Учените отбелязват, че черната материя представлява 95% от космическото пространство. На практика няма информация за това, така че мистериите на Вселената остават неразгадани.

Екип от Института за ядрени изследвания, принадлежащ към Унгарската академия на науките, се опитва да открие петата сила. Групата учени се ръководи от физика Атила Крашнахоркай. След многобройни проучвания беше представено съществуването на субатомен обект, наречен X17. Свойствата на частицата съответстват на тези, които петата сила трябва да има.

Според специалисти именно благодарение на тъмната материя Вселената се разширява, Космосът се разширява, въпреки че силата на гравитацията, изглежда, трябва да го стеснява. Това е най-важната мистерия, която може да бъде разрешена с идентифицирането на петата сила.

Превод: БЛИЦ