В близост до Виена откриха първото международно училище за секс, чиято цел е "да научи хората на различните сексуални техники, които ще променят техния живот, както и живота на техните близки".
Илва-Мария Томпсън, управителка на училището твърди, че във всички останали отрасли на образованието има качествени програми за обучение на ума и тялото, но не и системно развитие на сексуалните умения.<br /> <br /> &quot;И не само това... в образователните институции сексът е табу, като той най-често се споменава само в смисъл на възпроизвеждане, а темите за упражняването и сексуалните умения редовно се избягват. Нашата учебна програма включва теория и практика. Теорията предполага преглед на минали и съвременни теории за сексуалността, а ще се учим и на сексуални позиции, техники на докосване, анатомични факти... и най-важното, учениците ще имат практика&quot;, казва тя.<br /> <br /> Записванията в училището са започнали отскоро въпреки, че обучението ще започне чак през следващата година.&nbsp; &quot;Цената на един семестър ще струва 1400 евро, като повечето места са вече запълнени&quot;, отбелязват от &quot;Секс училището&quot;.&nbsp; По-голямата част от обучението ще се извършва на немски език, а ще има и специални уикенд-курсове за двойки. <br /> <br />