Специален вид паразит по домашните любимци причинява шизофрения на хората, откри чешкият учен Ярослав Флегр от университета в Прага.
Ученият вярва, че самият той е живото доказателство за теорията му. Флегр смята, че паразитът е станал причина за промяна в поведението му през последните години. Паразитът се нарича &quot;Toxoplasma gondii&quot; и се отделя в изпражненията на котките. В научната история има пример с бременна жена, която се заразила с паразита и предала заболяването на плода, в резултат на което бебето получило тежко увреждане на мозъка. <br /> <br /> 63-годишният учен говори от собствен опит, натрупан през последните две десетилетия от живота му. За 20 години той твърди, че личността му се променя и това му влияе по &quot;саморазрушителен начин&quot;. <br /> <br />