Федералната пенсионна служба на САЩ, която инвестира средствата на 44 млн. американски пенсионери в акции, е загубила 5 млрд. долара заради борсовия спад, призна председателят на агенцията.
Загубите са изчислени до края на финансовата година, 30 септември, и подлежат на допълнителна корекция. Агенцията е изгубила общо 6-7% от капиталите си. Същевременно експерти са убедени, че тя е в състояние да изплаща пенсиите в пълния им обем. /АП