Спадът в притока на външни капитали ще е причина за мудно икономическо възстановяване навсякъде по света, е прогнозата на Световната банка. Особено рисково е положението в Източна Европа, пише Дойче веле.
В нов доклад, озаглавен &bdquo;Финансиране на световното развитие през 2009 година: очертания на световното икономическо възстановяване&rdquo;, Световната банка прогнозира, че &bdquo;светът навлиза в период на забавено икономическо развитие, което ще изисква по-строг и ефективен надзор на финансовата система&rdquo;. Развиващите се икономики ще отбележат тази година ръст от едва 1.2 процента, за сравнение &ndash; през 2007 ръстът е бил 8.1 процента и 5.9 процента през 2008 г. <br /> <br /> &bdquo;Необходимостта от преструктуриране на банковата система в комбинация с обособилите се пречки пред мерките за стимулиране на икономиките в държавите с висок доход ще потискат темповете на възстановяване в световен мащаб&rdquo;, казва Джастин Лин, старши вицепрезидент на Световната банка по въпросите на икономическото развитие.<br /> <br /> Без пари отвън изход от кризата няма<br /> <br /> В тази ситуация според него &bdquo;развиващите се икономики могат да бъдат движеща сила на икономическото възстановяване, но само ако има подем на вътрешните инвестиции с международна подкрепа, включително възобновяване на международното кредитиране.&rdquo;<br /> <br /> Световните икономически сътресения оказват силно въздействие върху притока на чужди капитали към развиващите се икономики. Най-новият доклад на Световната банка е посветен на този проблем, който според международната институция се превръща в своеобразна нова криза. Икономическата рецесия и нестабилността на финансовите пазари са довели до рязко намаляване на притока на частен капитал в развиващите се икономики. През 2008 година в тях са постъпили само 707 милиарда долара. За сравнение - през 2007 година сумата е била 1.2 трилиона долара. Тази година, предупреждава Световната банка, се очаква още по-голям спад &ndash; в развиващите се икономки ще постъпят едва 363 милиарда долара.<br /> <br /> В Източна Европа и Централна Азия ефектът от намалелите капиталови постъпления от чужбина е драматичен. Капиталовите потоци са намалели от 56.6 милиарда долара през втората половина на 2008 година на само 3.9 милиарда през първото тримесечие на 2009. В същото време кредитните рискове в региона достигнаха невиждани стойности, предупреждават от Световната банка. <br /> <br /> Икономиката вече се свива<br /> <br /> От началото на кризата през септември 2008 година ключовите фактори, определящи икономическия растеж, са се влошили драматично, изваждайки на повърхността дълбоко скритите уязвимости на региона. Ефектът от пресъхването на капиталовите потоци е подсилен от намаляването на търговския износ. Само през последното тримесечие на 2008 година износът на България и Латвия е намалял с 6 процента, а най-много е намалял износът на Турция &ndash; с 8 процента.<br /> <br /> Липсата на капитали и намалелият износ водят до главоломен спад в обема на индустриалното производство в региона, казват икономистите от Световната банка. Най-големи свивания има в Латвия &ndash; 24 процента, Турция &ndash; 22, и България &ndash; 18, следвана от Румъния с 12 процента.<br /> <br /> Проблем за региона са и краткосрочните заеми. През тази година трябва да бъдат изплатени над 283 милиарда долара краткосрочни заеми. Сред всички източноевропейски държави с високо ниво на краткосрочните дългове само Русия, според Световната банка, може да покрие тази сума от своите резерви. В доклада се посочва, че през февруари Беларус, България и Латвия не са притежавали достатъчно валутни резерви, за да покрият дълговете с падеж тази година.<br /> <br /> Икономическата прогноза на Световната банка за региона е свиване с 4.7 процента през тази година и положителен ръст от 1.6 процента през 2010 г. За България се очаква негативен ръст от 1.5 процента през тази година, 1.5 процента положителен ръст през 2010 г. и едва 3 процента през 2011 година. Това бавно покачване е придружено от също толкова бавно намаляване на дефицита по текущата сметка. /БЛИЦ<br />