Индустрията написа отворено писмо до президента.
Група компании предложи на американския президент Барак Обама да въведе отворен код в правителствения ИТ сектор, съобщава TechNews.bg. Отвореният софтуер има ценности, които Обама застъпваше в своята кампания – надежда, промяна и откритост, се посочва в отвореното писмо до президента, станало обществено достояние през седмицата.

Вярваме, че ще направите отворения код ключов компонент във всяко технологично нововъведение в правителството на САЩ, казват още инициаторите. И в момента отвореният код се използва широко в различни правителствени структури. Така например, министерството на отбраната разчита на Linux и приложения с отворен код в редица ключови проекти.

Администрацията на Обама вече прояви интерес към оценка на потенциалните ползи от по-широко внедряване на отворения код в правителствените ИТ системи. Авторите на писмото до президента са доставчици на софтуер с отворен код. В документа е наблегнато на системата TriSano, която се използва за наблюдение и управление на изследванията на инфекциозни заболявания, природни бедствия и биотерористични атаки.

Инициаторите на писмото приканват съзнателните граждани и членове на обществото на отворения код да се присъединят към тях. За целта е създаден и сайт, на който привържениците на подобна идея могат да я подкрепят с подписите си. /БЛИЦ