Пандемията на коронавирус в момента опустошава нашата планета, въпреки че някои вярват, че тя ще приключи скоро, а други твърдят, че това е "въведение" към началото на последните ни дни...

„Началото на страданията, Матей 24: 3-8. "Пожари в Австралия, коронавирус, земетресения на странни места, увеличение на убийствата по света, увеличаване на броя на гладните граждани ... А някои се подиграват на книгата Откровение", пише потребител на Twitter.Откъсът от Писанието гласи:

"Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и земетресения."

Тъй като в този цитат не се споменава нищо, което би могло да бъде пандемия на коронавирус, възниква въпросът защо хората сравняват това твърдение с края на света.Според християнския евангелист Майкъл Снайдер коронавирусът е само едно от десетте зли неща, които в момента "управляват" нашата планета.

Тези зли неща са: наплив от скакалци, странни промени на климата, наводнения, големи земетресения, необичайни вулканични изригвания, коронавирус, африкански свински грип, свински грип H1N1 и два вида птичи грип.Той написа:

„Изведнъж нещата започнаха да се объркват по света. "Огромен наплив на скакалци унищожава селскостопанските култури, изключително необичайни бури объркват метеоролозите, увеличава се броят на земетресенията и вулканичните изригвания и се разпространяват пет много необичайни инфекции по целия свят."

Превод: БЛИЦ