Гражданската инициатива за защита, промоция и популяризиране на правата на сексуалните работници СТАР-СТАР ще проведе традиционния Марш на Червения чадър на 17 декември в Скопие като част от кампанията за отбелязване на Международния ден за спиране на сексуалното насилие, пише Тоска.com.
Дванадесетият поход ще започне в 12 ч. пред Мемориалното плато на Майка Тереза ​​на улица Македония.

Тази година кампанията за отбелязване на Международния ден за премахване на насилието над сексуални работници е посветена на борбата срещу насилието, основано на пола.

„Опитът и статистиката в света и у нас показват, че жените и транссексуалните сексуални работници са най-изложени на насилие под каквато и да е форма. Има голям брой сексуални работници, които ежедневно търпят физическо и психическо насилие, но малцина се осмеляват да докладват това в полицията. Насилието, посегателствата, злоупотребите и неравнопоставеното третиране на сексуалните работници трябва да бъдат премахнати и ние ще постигнем това, само ако сексуалните работници се третират еднакво пред закона и техните човешки права и свобода на избор се спазват “, казват от СТАР-СТАР.

Превод: БЛИЦ