Президентът на Русия Владимир Путин се обяви против удължаването срока на мандата на действащия президент, ако населението подкрепи съответния законопроект за внасяне на поправка в Конституцията на страната. 


При това той допусна възможността за нулиране на президентските мандати (които един президент може да заема подред), ако съответната поправка бъде одобрена от Конституционния съд.  

"Имаше предложения за внасяне на промени в конституцията и удължаване действието на мандата на действащия президент - ваш покорен слуга. Да се направи това въз основа на това, че гражданите ще одобрят поправката по време на гласуване. През април ще се състои национално гласуване. В този случай ще се получи, че пълномощията на президента ще бъдат удължени в резултат фактически на безалтернативни избори. Това, според мен, не е правилно, това не трябва да се прави", каза руският президент в Държавната дума на Русия. 

По неговите думи, "гражданите на Русия на всичките избори - и за държавен глава - трябва винаги да имат алтернатива, изборите трябва да са отворени и конкурентни". 

Ако Конституционният съд даде положително заключение относно поправката на Валентина Терешкова за "нулиране" на президентските срокове, Путин не е против тя да бъде одобрена. 

"Второто предложение (на депутата от Държавната Дума Валентина Терешкова - първата жена в космоса - за нулирането на президентските мандати), по своята същност, означава премахване на ограниченията за всеки човек, всеки гражданин, включително и действащия президент, и да се разреши в бъдеще участие в изборите. Естествено, в хода на открити и конкурентни избори", каза той. 

"Естествено, само ако гражданите подкрепят това предложение, тази поправка. Ако кажат "да" в хода на националното гласуване на 22 април тази година", подчерта той. 

"По принцип, този вариант би бил възможен, но при едно условие, а именно: ако Конституционния съд на Русия даде официално заключение, че такава поправка няма да противоречи на принципите и основните положения в Основния закон - Конституцията", отбеляза президентът. 

Той също подкрепи строгата президентска вертикала. Путин предупреди още, че "не е правилно и е опасно" да се прехвърлят президентските пълномощия върху Държавния съвет или Съвета за сигурност, които не се избират чрез пряко народно гласуване. 

"Първо, това няма нищо общо с демокрацията, а второ, ще доведе до разкол в обществото", а "за Русия това неизбежно ще доведе до двувластие", обясни руският президент. 

Терешкова предложил да се нулират президентските мандати или да се премахне от Конституцията ограничението за броя им.   

В поправката на Терешкова се казва, че предлаганото в законопроекта ограничение за едно и също лице във вида на два президентски мандата "да не препятства на лицето, заемало и/или заемащо длъжността президент на Руската Федерация към момента на влизане в сила на дадената поправка, да участва в качеството си на кандидат в изборите за президент на Руската Федерация след включването на посочената редакция в текста на Конституцията на Руската Федерация".