Преди 30 години се случила катастрофата на Чернобилската АЕЦ, когато огромно количество радиоактивни материали попаднали в атмосферата и се разпространили на голяма площ на Русия и Европа. И ето че 30 години по-късно последствията от аварията на Чернобилската АЕЦ са се проявили по най-неочакван начин – в Норвегия са открити радиоактивни северни елени.
В Норвегия еленското месо е много популярно и за саамите &ndash; коренните жители на страната &ndash; производството му е основен поминък и източник на доходи. От един елен те получават 400 долара.<br /> <br /> Преди 30 години на тези територии паднали радиоактивен дъжд и сняг и радиоактивните елементи в голямо количество били погълнати от мъха, лишеите и гъбите, които елените толкова много обичат като храна.<br /> <br /> Проведено изследване през миналата година е дало неочаквани данни &ndash; нивото на радиоактивна зараза на норвежките елени е било 2100 бекерела на килограм. Това е много. За сравнение ограничението на ЕС за хранителни продукти е 600 бакерела.<br /> <br /> Тридесет години по-късно условията са се подобрили. Радиоактивността на цезий-137 е спаднала наполовина, но голяма част от бавнорастящите лишеи остават несигурни. Ще изминат още много години, преди радиоактивните елени в Норвегия да се върнат в дивата природа.<br /> <br /> <strong>Източник: &quot;Мегавселена:&nbsp;</strong><br /> <br /> <br />