Държавния департамент на САЩ обнародва доклада си за борба с трафика на хора за 2013 г. Според документа, българското правителство полага значителни усилия по отношение на минималните стандарти за премахване на трафика на хора.
През отчетния период правителството е предвидило увеличаване на финансирането за двата държавни приюта за настаняване на жертви на трафик на хора, стопанисвани от Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет. В приютите са били осигурени грижи за повече пострадали жени. Като положителен аспект в работата е оценено двойното увеличение на финансирането за кампании за превенция, които включваха редица публични събития и кампании, повишаващи информираността на обществото, както и проведените обучения на трудови посредници, социални работници, журналисти и ромски специалисти, работещи за предотвратяване на трафика на хора. <br /> <br /> Въпреки сериозните усилия, които страната е положила в ограничаването на явлението &bdquo;трафик на хора&ldquo; и неговата превенция, България остава в група Група 2 в Доклада на Държавния департамент на САЩ за борба с трафика на хора &ndash; 2013 г., заедно с Швейцария, Гърция, Кипър, Сърбия, Румъния, Унгария, Хърватия, Естония, Потугалия, Бразилия и Мексико. Сред причините за това, е слабото повишаване на осъдените ефективно трафиканти &ndash; 121 за 2012, спрямо 119 за 2011 г., недостатъчния капацитет на страната ни в грижата за жертвите на това престъпление и липсата на специализиран приют за мъже пострадали от трафик на хора. Въпреки че правителството работи усилено за приобщаване на ромските общности, работата с тази уязвима за трафик на хора група следва да се засили, като цяло.<br /> <br /> Сред препоръките към страната ни в доклада са продължаване на усилията в разследването, наказателното преследване и осъждане на държавни служители, съпричастни към трафика на хора, както и гарантиране, че осъдените служители ще получат ефективни присъди. Предприемането на законодателни действия за забрана на наказателното преследване на жертвите на трафик за деяния, извършени като пряк резултат от тяхното трафикиране и увеличаване на капацитета на съществуващите приюти за жени-жертви на трафик и предоставяне на финансови компенсации, и правни консултации. Сред препоръките е и изграждане на приют за мъже&ndash;жертви на трафик на хора, както и засилване на работата по превенция и противодействие на трафика на хора в ромските общности. /БЛИЦ