Към 24 февруари 2021 г. Swissmedic, в сътрудничество с други регионални здравни центрове, е оценил 364 съобщения за предполагаеми нежелани реакции на ваксинации срещу COVID-19 в Швейцария, сред които и 16 смъртни случая. Докладите потвърждават профила на страничните ефекти, идентифицирани по време на проучванията за разрешение и описани в информацията за лекарствения продукт и все още не сочат към нови проблеми с безопасността.


От тях 199 съобщения са за ваксината на Pfizer/BioNTech, а 154 са за Moderna. В два случая ваксината не е посочена. По-голямата част от докладите са представени от медицински специалисти, но 28 (7,7%) идват директно от пациенти или засегнати хора. Повечето сигнали са за жени (67%). Мъжете са били засегнати в 28,3% от случаите и има няколко случая (4,7%), при които не е посочен пол.

Възрастовото разпределение показва 158 души на възраст 75 или повече години, 81 между 80 и 89 години, докато 16 са били на 90 или повече години.

Около три четвърти от случаите (74%) са оценени като несериозни. Най-честите реакции в тези случаи са реакции на мястото на инжектиране (зачервяване, сърбеж, болка и подуване), главоболие и треска. Съобщенията за забавени кожни реакции около мястото на инжектиране или върху кожата на ръката, в която е била приложена ваксината са по-често при ваксината на Moderna.

95 са сериозните случая (26%). Засегнатите хора са били лекувани в болница или реакциите им са били класифицирани като медицински значими по други причини, но сами по себе си не са били опасни в повечето случаи. Най-често съобщаваните реакции в тези случаи са херпес зостер, треска, главоболие, COVID-19 и алергични реакции, включително четири случая на анафилактични реакции. Тъй като един сигнал обикновено включва повече от една реакция, реакции като треска или главоболие се съобщават в случаи.

В 16 случаи засегнатите хора умират на различни интервали след получаване на ваксината. Средната им възраст е била 86 години и повечето от тях са имали придружаващи заболявания. Тези случаи са анализирани с наличната информация с особено внимание. Доколкото е известно към момента, смъртта е причинена от състояния като инфекции, сърдечно-съдови заболявания, както и заболявания на белите дробове и дихателните пътища. Няма конкретни доказателства, които да предполагат, че ваксинацията е прична за смъртта. Органите за регулиранев други страни и СЗО също са направили подобни заключения при оценката на смъртните случаи.

Швейцария облекчава някои от мерките, насочени към ограничаване на разпространението на коронавируса на 1 март, съобщи федералният съвет на страната по-рано тази седмица. В телевизионна пресконференция след заседанието на седемчленния изпълнителен орган президентът на Швейцария Гай Пармелин обясни, че облекчаването на мерките ще включва търговията на дребно, музеите, както и спорт на открито. Швейцарското правителство въведе мерки за ограничаване на вируса, включително забрана за всякакви публични събития, в началото на декември, заради "влошаващата се" пандемична ситуация в страната.